วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563

จุดตรวจร่วมในพื้นที่ 3 จชต. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ให้เกิดความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็น ยุทธศาสตร์สำคัญในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 14 ก.ย. 2560 17:46 น.    เข้าชม 1390

ความคิดเห็น