วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563

เกาะยาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเกาะยาว ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เกาะยาวมีลํกษณะเป็นพื้นดินทอดตัวเป็นแนวยาว ส่วนหนึ่งติดต่อกับอ่าวไทย

 18 ก.ย. 2560 19:40 น.    เข้าชม 2417

ความคิดเห็น