วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562

ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนปัตตานี โดยมีชุมชนหัวตลาด เป็นย่านที่เก่าแก่ และมีความสำคัญของปัตตานี สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมจีน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จะเห็นได้จาก สถาปัตยกรรมแบบจีน บนกำแพงเมืองเก่า

 18 ก.ย. 2560 19:51 น.    เข้าชม 1543

ความคิดเห็น