วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

รวมพลัง สร้างสันติสุขเนื่องในเดือนรอมฏอน ปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438

 23 มิ.ย. 2560 18:39 น.    เข้าชม 2156

แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมผู้นำศาสนา 8 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันทำให้เดือนรอมฎอน ปี 2560 เป็นรอมฏอนแห่งสันติสุข

ความคิดเห็น