วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562

ศปป.5 กอ.รมน. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร งานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. เมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก จะต้องไม่เกิดเหตุรุนแรงขนาดใหญ่ หรือ คาร์บอม

 19 ก.ย. 2560 19:27 น.    เข้าชม 2222

ความคิดเห็น