วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564

ศปป.5 กอ.รมน. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร งานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. เมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก จะต้องไม่เกิดเหตุรุนแรงขนาดใหญ่ หรือ คาร์บอม

 19 ก.ย. 2560 19:27 น.    เข้าชม 3534

ความคิดเห็น