วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2563

ศปป.5 กอ.รมน. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร งานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558 - 2560 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

 19 ก.ย. 2560 19:36 น.    เข้าชม 1956

ความคิดเห็น