วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้าราชการทุกหน่วยงาน มีจิตสำนึก และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

 24 ก.ย. 2560 02:19 น.    เข้าชม 3215

ความคิดเห็น