วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เมื่อพบ วัตถุต้องสงสัย ?

 23 มิ.ย. 2560 23:15 น.    เข้าชม 2743

วัตถุต้องสงสัย หมายถึง สิ่งของ หรือวัสดุใด ที่ไม่มีเจ้าของและวางผิดที่ผิดทางหรือหีบห่อพัสดุไปรษณีย์ กระเป๋าเดินทาง รวมถึงสิ่งของอื่นๆ ที่บรรจุวัตถุอันตรายอยู่ภายใน
1.รีบโทรแจ้ง 191 หรือ 1599
2.ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายวัตถุต้องสงสัยโดยเด็ดขาด
3.ตั้งสติและรีบออกจากพื้นที่เสี่ยงทันที
4.หากวัตถุต้องสงสัยระเบิดหรือเกิดประกายไฟ ให้หาที่กำบังที่แข็งแรง
5.หากพบเห็นผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุให้รีบโทรแจ้ง สายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

ความคิดเห็น