วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562

ศอ.บต. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้

 23 มิ.ย. 2560 23:25 น.    เข้าชม 1471

"เป็นองค์กรในการเร่งนำสันติสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกียรติยศศักดิ์ศรี ความเสมอภาคและความเจริญรุ่งเรือง กลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้"

ความคิดเห็น