วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2563

ศอ.บต. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้

 23 มิ.ย. 2560 23:25 น.    เข้าชม 2089

"เป็นองค์กรในการเร่งนำสันติสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกียรติยศศักดิ์ศรี ความเสมอภาคและความเจริญรุ่งเรือง กลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้"

ความคิดเห็น