วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

25 ก.ค. 2563

          วันนี้ 25 กรกฎาคม 2563 สมาชิกพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( พสบ.จชต.) รุ่นที่ 1 – 15 นำโดย นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พสบ.จชต รุ่นที่ 13 พร้อมด้วยองค์กรนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม “เที่ยวล่องท่องยะลา แลเมืองนิบง ยลถิ่นกือเลาะ ชิมทุเรียนสะเด็ดน้ำ จิบกาแฟคีรีเขต” เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีเมืองยะลา แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดหวัดยะล...

..อ่านต่อ
24 ก.ค. 2563

          ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ รวมพลังช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส โควิด-19 นำโดย คุณมนัส บุญจำนงค์ ฮีโร่มวยสากลสมัครเล่นเหรียญทองโอลิมปิก และ คุณสุริยา ปราสาทหินพิมาย นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิก พร้อมด้วย กองร้อยทหารพรานที่ 4703 ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมมอบข้าวสารและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากจากเชื้อไวรัส Covid – 19 ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านกูวิง ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะ...

..อ่านต่อ
23 ก.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.55 น. ที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางลงพื้นที่ ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา, หน่วยงานราชการในพื้นที่, เจ้าหน้าที่ทหาร, ตำรวจ, คณะแพทย์ และพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ...

..อ่านต่อ
23 ก.ค. 2563

          พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา มอบหมายให้ พันเอก วรจิตร ศาสตร์ศิลป์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมกับส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดยะลา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการรับซื้อทุเรียน บริเวณแผงรับซื้อทุเรียนแยกมลายูบางกอก เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการในการรับซื้อและขนส่งทุเรียน...

..อ่านต่อ
21 ก.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 21 ก.ค.63 เวลา 09.30 น. ที่ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 หมู่ที่ 3 บ้านพิกุล ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 เป็นประธานในพิธีมอบต้นรวงผึ้งให้กับมวลชนญาลันนันบารู และภาคประชาชน จำนวน 41 ต้น เพื่อนำไปปลูกใน 41 ตำบล ในพื้นที่ อำเภอปะนาเระ,อำเภอยะหริ่ง และอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงก...

..อ่านต่อ
20 ก.ค. 2563

          วันนี้ (20 ก.ค.63 เวลา 10.00 น.) พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปล่อยปลาปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563           เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ตรงกับวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

..อ่านต่อ
20 ก.ค. 2563

          วันนี้ ( 19 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 09.00 น. พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของกำลังป้องกันชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ และลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ ท่าข้ามแดน ริมแม่น้ำสุไหงโกลก ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส,ผู้บังคับกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมู...

..อ่านต่อ
19 ก.ค. 2563

          วันที่ 18 ก.ค. 63 ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ลงพื้นที่เดินเท้าตามภูมิประเทศ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ลาดตระเวนพื้นที่ริมแม่น้ำโก-ลก ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ตรวจสอบสภาพพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อนำมาปรับแผนสกัดกั้นตามแนวชายแดน และสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการลักลอบก่อเหตุเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์  ...

..อ่านต่อ
19 ก.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 19 ก.ค.63 เวลา 11.30 น. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ( กองร้อยทหารพรานที่ 4410 ) เข้าพบปะเยี่ยมเยียน และบริการหมอเดินเท้าเข้าชุมชน ตามครัวเรือน แหล่งชุมชน ในพื้นที่ (หมู่บ้านสันติสุข) บ้านบือแนลาแล หมู่ที่ 8 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ ปรับทุกข์ ผูกมิตร สอบถามความเป็นอยู่ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงประชาสัมพันธ์ชี้แจงสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ความรู้ในเรื่องกา...

..อ่านต่อ
9 ก.ค. 2563

          ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33, บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมส่งมอบยาเวชภัณฑ์ และคู่มือแนวทางการรักษาโรคอาการที่พบบ่อย (ฉบับภาษาไทย – มลายู) ให้กับ โรงเรียนบ้านป่าหวัง ตำบลบันนังสจา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในโครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมูลนิธิ เพื่อการวิจัย และพัฒนาระบบยา (วพย.) เพื่อส่งมอบตู้ยาโรงเรียนพร้อมยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น รวมทั้งหนังสือคู่มือตู้ยาโรงเร...

..อ่านต่อ
หน้า 11 จาก 50 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 497 รายการ