วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

8 ก.ค. 2563

          กองร้อยทหารพรานที่ 4201 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ได้นำช่างตัดผมของหน่วย ออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 หมู่ที่ 1 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามโครงการเกศาสานใจ ต้านภัยโควิด 19 เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19           ทั้งนี้ หน่วยยังได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับเด็กนักเรียน...

..อ่านต่อ
8 ก.ค. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้จัด ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่อำเภอยะหา และ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการพัฒนาสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับประชาชน รวมทั้งได้ชี้แจงข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่ให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งมาตรการ การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID - 19, ไข้หวัดมาลาเรีย และไข้หวัดใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และตระหนักป้องกันโรค COVID-19 ไม่ให้...

..อ่านต่อ
8 ก.ค. 2563

          หมวดปืนเล็กที่ 2 กองร้อยทหารราบที่ 5021 จัดกำลังพลออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ บริเวณ ชายแดนไทย - มาเลเซีย บ้านทุ่งเปรียง หมู่ที่ 4 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจสอบบุคคล สิ่งของผิดกฎหมาย ยาเสพติดและกดดันฝ่ายตรงข้ามที่ลักลอบก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ผลจากการปฏิบัติ พบยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (พืชใบกระท่อมสด) น้ำหนักประมาณ 700 กิโลกรัม ซึ่งทางหน่วยฯ ได้ดำเนินการตรวจยึดของกลาง เพื่อดำเนิน...

..อ่านต่อ
8 ก.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.30 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกโครงการเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ (วิทยุเครื่องแดง) จังหวัดระนอง ณ จุดเฝ้าระวังเหตุ อำเภอเมือง โดยมีสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เนื่องจากมีความผูกพันธ์เมื่อครั้งเป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 และสานต่อก่อตั้งโครงการ วิทยุเครื่องแดง จังหวัดระนอง ขึ้นนั่นเอง     &nb...

..อ่านต่อ
5 ก.ค. 2563

          วันนี้ ( 4 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 10.00 น. ที่ บ้านบาซาบาเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พันเอก​ อภิชาติ ถนอมชาติ รองหัวหน้าส่วนพัฒนายุทธศาสตร์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย​ นายหาซัน หะระตี กำนันตำบลกาลอ , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา, บริษัทประชารัฐสามัคคียะลา และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมจัดงานแถลงข่าว “ขี่ช้าง กินทุเรียน แช่น้ำตก”เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถส...

..อ่านต่อ
2 ก.ค. 2563

          วันนี้ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.50 น. ที่สถานีตำรวจภูธรมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 9, พลเอก จตุพร กลัมพสุต ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตำรวจตรี ดุษฎี ชูสังกิจ และนายไพโรจน์จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบการจับกุมยา...

..อ่านต่อ
1 ก.ค. 2563

          ( วันนี้ ) 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 11.30 น. ที่โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตรวเยี่ยม วันเปิดภาคเรียน (วันแรก) หลังจากที่ได้ประชุมร่วมบุคลากรทางการศึกษา เตรียมพร้อมรับเปิดภาคเรียน 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เน้นย้ำ “มาตรการการรักษาความปลอดภัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับเปลี่ยนแผนตามNew N...

..อ่านต่อ
30 มิ.ย. 2563

          วันนี้ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนอัลอิสลามียะห์ บ้านปาเร๊ะรูโบ๊ะ หมู่ที่ 9 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ชุดสันติสุข 404 ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดกิจกรรม “เปิดเทอมมั่นใจ ห่างไกลโควิด – 19” ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day ต้อนรับเปิดเทอมแบบ New normal เพื่อจัดเตรียมสถานที่ ก่อนเปิดการเรียน พร้อมทั้งฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว รวมทั้งเป็นการสร้างควา...

..อ่านต่อ
30 มิ.ย. 2563

          ที่โรงเรียนรวัดสุวรรณากร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านกองทัพบกสาขากองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้, หน่วยเฉพากิจกรมทหารพรานที่ 43, คณะครูโรงเรียนวัดสุวรรณากร, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด 19 และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา โดยการทำความสะอาด พัฒนาสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่น...

..อ่านต่อ
29 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563 เน้นย้ำมาตรการ การรักษาความปลอดภัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับเปลี่ยนแผนตาม New Normal ของโรงเรียนที่มีการปรับเปลี่ยนเวลาเรียน เจ้าหน้าที่ต้องไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ยึดมาตรการรักษาความปลอดภัยครู...

..อ่านต่อ
หน้า 12 จาก 50 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 497 รายการ