วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

20 ก.ค. 2563

          วันนี้ ( 19 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 09.00 น. พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของกำลังป้องกันชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ และลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ ท่าข้ามแดน ริมแม่น้ำสุไหงโกลก ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส,ผู้บังคับกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมู...

..อ่านต่อ
19 ก.ค. 2563

          วันที่ 18 ก.ค. 63 ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ลงพื้นที่เดินเท้าตามภูมิประเทศ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ลาดตระเวนพื้นที่ริมแม่น้ำโก-ลก ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ตรวจสอบสภาพพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อนำมาปรับแผนสกัดกั้นตามแนวชายแดน และสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการลักลอบก่อเหตุเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์  ...

..อ่านต่อ
19 ก.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 19 ก.ค.63 เวลา 11.30 น. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ( กองร้อยทหารพรานที่ 4410 ) เข้าพบปะเยี่ยมเยียน และบริการหมอเดินเท้าเข้าชุมชน ตามครัวเรือน แหล่งชุมชน ในพื้นที่ (หมู่บ้านสันติสุข) บ้านบือแนลาแล หมู่ที่ 8 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ ปรับทุกข์ ผูกมิตร สอบถามความเป็นอยู่ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงประชาสัมพันธ์ชี้แจงสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ความรู้ในเรื่องกา...

..อ่านต่อ
9 ก.ค. 2563

          ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33, บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมส่งมอบยาเวชภัณฑ์ และคู่มือแนวทางการรักษาโรคอาการที่พบบ่อย (ฉบับภาษาไทย – มลายู) ให้กับ โรงเรียนบ้านป่าหวัง ตำบลบันนังสจา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในโครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมูลนิธิ เพื่อการวิจัย และพัฒนาระบบยา (วพย.) เพื่อส่งมอบตู้ยาโรงเรียนพร้อมยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น รวมทั้งหนังสือคู่มือตู้ยาโรงเร...

..อ่านต่อ
8 ก.ค. 2563

          กองร้อยทหารพรานที่ 4201 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ได้นำช่างตัดผมของหน่วย ออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 หมู่ที่ 1 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามโครงการเกศาสานใจ ต้านภัยโควิด 19 เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19           ทั้งนี้ หน่วยยังได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับเด็กนักเรียน...

..อ่านต่อ
8 ก.ค. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้จัด ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่อำเภอยะหา และ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการพัฒนาสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับประชาชน รวมทั้งได้ชี้แจงข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่ให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งมาตรการ การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID - 19, ไข้หวัดมาลาเรีย และไข้หวัดใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และตระหนักป้องกันโรค COVID-19 ไม่ให้...

..อ่านต่อ
8 ก.ค. 2563

          หมวดปืนเล็กที่ 2 กองร้อยทหารราบที่ 5021 จัดกำลังพลออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ บริเวณ ชายแดนไทย - มาเลเซีย บ้านทุ่งเปรียง หมู่ที่ 4 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจสอบบุคคล สิ่งของผิดกฎหมาย ยาเสพติดและกดดันฝ่ายตรงข้ามที่ลักลอบก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ผลจากการปฏิบัติ พบยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (พืชใบกระท่อมสด) น้ำหนักประมาณ 700 กิโลกรัม ซึ่งทางหน่วยฯ ได้ดำเนินการตรวจยึดของกลาง เพื่อดำเนิน...

..อ่านต่อ
8 ก.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.30 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกโครงการเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ (วิทยุเครื่องแดง) จังหวัดระนอง ณ จุดเฝ้าระวังเหตุ อำเภอเมือง โดยมีสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เนื่องจากมีความผูกพันธ์เมื่อครั้งเป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 และสานต่อก่อตั้งโครงการ วิทยุเครื่องแดง จังหวัดระนอง ขึ้นนั่นเอง     &nb...

..อ่านต่อ
5 ก.ค. 2563

          วันนี้ ( 4 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 10.00 น. ที่ บ้านบาซาบาเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พันเอก​ อภิชาติ ถนอมชาติ รองหัวหน้าส่วนพัฒนายุทธศาสตร์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย​ นายหาซัน หะระตี กำนันตำบลกาลอ , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา, บริษัทประชารัฐสามัคคียะลา และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมจัดงานแถลงข่าว “ขี่ช้าง กินทุเรียน แช่น้ำตก”เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถส...

..อ่านต่อ
2 ก.ค. 2563

          วันนี้ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.50 น. ที่สถานีตำรวจภูธรมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 9, พลเอก จตุพร กลัมพสุต ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตำรวจตรี ดุษฎี ชูสังกิจ และนายไพโรจน์จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบการจับกุมยา...

..อ่านต่อ
หน้า 3 จาก 42 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 411 รายการ