วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์

8 ก.ย. 2564

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 พลตรี พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ทำเนียบรัฐบาล           ที่ประชุม...

..อ่านต่อ
7 ก.ย. 2564

          วันนี้ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ถึงระดับกองพัน ผ่านระบบ VTC เพื่อมอบนโยบายสำคัญ และข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกที่เกี่ยวข้องกับกองทัพภาคที่ 4 ให้หน่วยนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุวัตถุประ...

..อ่านต่อ
6 ก.ย. 2564

          วันที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอกพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ สมาชิกวุฒิสภา และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่โดยมี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ...

..อ่านต่อ
6 ก.ย. 2564

          วันนี้ (6 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุม หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกผ่านระบบ VTC เพื่อมอบนโยบาย และสั่งการให้แก่หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก นำไปปฏิบัติปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วย กำลังพล ตลอดจนพี่น้องประชาชนในสถานการณ์และภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยก่อนวาระการประชุม พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ม...

..อ่านต่อ
5 ก.ย. 2564

          ที่ กองร้อยทหารพรานที่ 4814 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย พันเอก เฉลิมพร ขำเขียว รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามแผนพิทักษ์นรา 46484 การควบคุมพื้นที่ป้องกันการก่อเหตุ ภายในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตามแผนเสริมส...

..อ่านต่อ
5 ก.ย. 2564

          ที่ บ้านยานิง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วย ตอนเสนารักษ์ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4816 ชุดทักษิณสัมพันธ์ และมวลชนญาลันนันบารู ลงพื้นที่ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการใช้รถขยายเสียงเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ต่างๆในชุมชน รวมไปถึงการแจก...

..อ่านต่อ
2 ก.ย. 2564

          ที่ บริเวณหน้าสถานีรถไฟไอสะเตีย ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, กองร้อยทหารพรานที่ 4815 พร้อมด้วย ฝ่ายกิจการพลเรือน ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4815 และกลุ่มสตรีในพื้นที่ ลงพื้นที่ร่วมกันจัดตั้งครัวสนามเฉพาะกิจในการประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยได้จัดท...

..อ่านต่อ
1 ก.ย. 2564

          ที่ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พันเอก จิรศักดิ์ คงทน รองผู้บังคับ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นผู้แทน ดำเนินกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” มอบอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด ให้กับประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบด้านค่าครองชีพ รวมถึงเป็นการให้กำลังใจพี่น้องชาวปัตตานี และบุคลากรทางการแพทย์ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน        ...

..อ่านต่อ
31 ส.ค. 2564

          ลองกองสานใจสู่สันติ ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก (พสบ.ทบ.) และกรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.) จัดโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร “ลองกองสานใจสู่สันติ” ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับซื้อลองกอง กระจายผลผลิตการเกษตรแก้ปัญหาล้นตลาด ราคาตกต่ำจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด Covid-19           พลโท เกรียงไกร ศ...

..อ่านต่อ
30 ส.ค. 2564

          บรรยากาศ ที่สถานีรถไฟตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส วันนี้ (30 ส.ค. 2564) ยังคงปิดให้บริการเดินรถขนส่งสินค้าจากสถานีต้นทางสุไหงโก-ลก ไปยังสถานีปลายทาง กรุงเทพ ฯ ขณะที่การเดินรถไฟในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดให้บริการตามปกติแต่จะสิ้นสุดปลายทางสถานีรถไฟยะลา เท่านั้น ภายหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถไฟขบวนพิเศษ ขบวนที่ 986 บริเวณเส้นทางระหว่างสถานีรถไฟป่าไผ่ – สถานีรถไฟตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่...

..อ่านต่อ
หน้า 3 จาก 95 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 944 รายการ