วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

21 ม.ค. 2563

          ( 20 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.) ที่ หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนาอิสลามและประชาชนชาวไทยมุสลิม ในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที...

..อ่านต่อ
20 ม.ค. 2563

          วันนี้ (20 มกราคม 2563) เวลา 14.30 น. ที่โรงเรียนนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่พบปะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ “รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้” ในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่...

..อ่านต่อ
20 ม.ค. 2563

          วันนี้ (20 มกราคม 2563) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมพญาตานี เทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเอก ประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ รับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานคดีความมั่นคงที่สำคัญในพื้นที่และเยี่ยมชมศูนย์ควบคุม CCTV "ศูนย์พิทักษ์ตานี" เทศบาลเมืองปัตตานี ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี...

..อ่านต่อ
20 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 12.30 น. ที่วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิม ในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 โดยมี พลโทพรศักดิ์พูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภ...

..อ่านต่อ
20 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุม โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พันเอก อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "โครงการยะหาร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" ซึ่งในช่วงเช้าได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และในช่วงบ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคี สร้างเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม เพื่อสนับสนุนมวลชนในก...

..อ่านต่อ
20 ม.ค. 2563

          วันนี้ (19 มกราคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลโท สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการร่วมประจำพื้นที่ ในการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยใ...

..อ่านต่อ
20 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น1 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอก อนุพงษ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมแนะนำหนังสือนิทานรูเมาะกีตอ ภายใต้โครงการรักการอ่านผ่านนิทานตำนานชุมชนสู่ผู้เรียนในศูนย์ตาดีกา เพื่อส่งเสริมการอ่านของนักเรียนตาดีกา โดยมี ประธานชมรมตาดีกา ตำบลป่าไร่ ครูตาดีกา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน    &nbs...

..อ่านต่อ
20 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. ที่ เรือกอและบ้านทอน หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ร้อยเอก มนัส หงษ์ดำเนิน หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ 33 เป็นตัวแทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ 33 เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมมหัศจรรย์ลานอ่านสร้างสุขบ้านทอน โดยมี นางปาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน       &...

..อ่านต่อ
17 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ อาคารท่าอากาศยานนราธิวาส บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ไทยพุทธ - มุสลิม” โดยนำผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา พี่น้องชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวนกว่า 60 คน ร่วมเดินทางไปศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมภาคตะวันตกในพื้นที่ อ.สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 17 - 20 มกราคม 2563 เพ...

..อ่านต่อ
17 ม.ค. 2563

          วันนี้ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น ณ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกับสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ จัดการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนได้วางแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้งานของสภานักเรียนมีความสอ...

..อ่านต่อ
หน้า 38 จาก 50 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 494 รายการ