วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์

4 ม.ค. 2564

          วันนี้ (4 มกราคม 2564)​ เวลา 11.00 น. พลโท​ เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางพบปะตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร เพื่อติดตามรับฟังผลการปฏิบัติงาน และมอบโอวาทแก่กำลังพล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ อำเภอแว้ง และ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 และคณะนายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ       ...

..อ่านต่อ
3 ม.ค. 2564

          วันนี้ 3 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 44 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมติดตามคดีสำคัญในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอดจนให้หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ สร้างความ...

..อ่านต่อ
29 ธ.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำเดือนธันวาคม 2563 เพื่อร่วมหารือชี้แจงผลสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาของหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า...

..อ่านต่อ
29 ธ.ค. 2563

          จากกรณี ที่มีนายทหารนอกราชการ กล่าวอ้างว่าเป็นชมรมเพื่อนทหาร ไปเรี่ยไรเงินจากผู้ประกอบการในพื้นที่ต่าง ๆ และล่าสุด ที่ จ.ภูเก็ต โดยขอบริจาคเพื่อซื้อสิ่งของให้กับทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังที่ปรากฏเป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมา นั้น           ล่าสุดวันนี้ ( 29 ธ.ค. 2563 ) พล.ต. ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองทัพภาคที่ 4 / โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดเผยกรณีดังกล่าวว่า พล.ท. เกรีย...

..อ่านต่อ
28 ธ.ค. 2563

          เมื่อ 27 ธ.ค.63 พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5/ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อใช้ในการวางแผนสกัดกั้นภัยแทรกซ้อนตามแนวชายแดน พร้อมทั้งมอบแนวทางในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน และสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว รวมถึงแนวทางในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ณ เขาสองแผนดิน ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภ...

..อ่านต่อ
27 ธ.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.63 เวลา 09.30 น. พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ชุดควบคุมป้องกันชายแดน (ชค.ปชด) รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดน โดย พลตรีไพศาล หนูสังข์ สั่งกำชับเพิ่มมาตรการ คุมเข้ม สกัดกั้นป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ในช่องทางธรรรมชาติให้เข้มงวด รัดกุม ในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามลำน้ำ ตลอดตะเข็บแนวชายแดนไทย-มา...

..อ่านต่อ
24 ธ.ค. 2563

          วันนี้ ( 24 ธันวาคม 2563 ) เวลา 09.30 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจยะลา ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ที่เป็นหน่วยขึ้นตรงของหน่วยเฉพาะกิจยะลา เพื่อให้หน่วยได้นำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” จำนวน 232 ราย โดยมี ผู้แทนผู้...

..อ่านต่อ
24 ธ.ค. 2563

          วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พบปะผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ในกิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาค...

..อ่านต่อ
23 ธ.ค. 2563

          วันนี้ ( 23 ธันวาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องซาลัค ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) National Innovation Agency (Public Organization (NIA ) เปิดโครงการ GenZ GenBiz Innovation Camp “ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย...

..อ่านต่อ
23 ธ.ค. 2563

          ที่ บ้านตะลุโบะ หมู่ที่ 1 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และคณะ เดินทางเยี่ยมให้กำลังพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่อยู่อาศัย เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้แม่น้ำปัตตานีมีระดับน้ำสูงขึ้น เอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำหลายชุมชน และมีปริมาณมากเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชน สูงถึงระดับ 100 – 160 ซม.          ...

..อ่านต่อ
หน้า 4 จาก 65 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 647 รายการ