วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

1 ก.ค. 2563

          ( วันนี้ ) 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 11.30 น. ที่โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตรวเยี่ยม วันเปิดภาคเรียน (วันแรก) หลังจากที่ได้ประชุมร่วมบุคลากรทางการศึกษา เตรียมพร้อมรับเปิดภาคเรียน 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เน้นย้ำ “มาตรการการรักษาความปลอดภัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับเปลี่ยนแผนตามNew N...

..อ่านต่อ
30 มิ.ย. 2563

          วันนี้ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนอัลอิสลามียะห์ บ้านปาเร๊ะรูโบ๊ะ หมู่ที่ 9 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ชุดสันติสุข 404 ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดกิจกรรม “เปิดเทอมมั่นใจ ห่างไกลโควิด – 19” ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day ต้อนรับเปิดเทอมแบบ New normal เพื่อจัดเตรียมสถานที่ ก่อนเปิดการเรียน พร้อมทั้งฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว รวมทั้งเป็นการสร้างควา...

..อ่านต่อ
30 มิ.ย. 2563

          ที่โรงเรียนรวัดสุวรรณากร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านกองทัพบกสาขากองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้, หน่วยเฉพากิจกรมทหารพรานที่ 43, คณะครูโรงเรียนวัดสุวรรณากร, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด 19 และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา โดยการทำความสะอาด พัฒนาสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่น...

..อ่านต่อ
29 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563 เน้นย้ำมาตรการ การรักษาความปลอดภัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับเปลี่ยนแผนตาม New Normal ของโรงเรียนที่มีการปรับเปลี่ยนเวลาเรียน เจ้าหน้าที่ต้องไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ยึดมาตรการรักษาความปลอดภัยครู...

..อ่านต่อ
29 มิ.ย. 2563

          วันนี้ ( 29 มิถุนายน 2563 ) เวลา 08.30 น. ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ประจำตำบลดุซงญอ และจิตอาสาในพื้นที่ มอบกายอุปกรณ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุย สอบถามความเป็นอยู่ของประชาชน โดยได้ทำการมอบกายอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนจำนวน 10 ราย ซึ่งอุปก...

..อ่านต่อ
29 มิ.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 56/1 บ้านบือราเป๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อมอบรถวีลแชร์ ให้กับ นางสาวซูไรณี กาเต๊ะ ผู้พิการ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งสร้างความสุขใจและความปลาบปลื้มใจ ให้กับผู้พิการเป็นอย่างมาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33...

..อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2563

          ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข พบปะเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่ บ.ป่าหวัง ม.1 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งป่วยเป็นโรค “ชิคุนกุนยา” พร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น อีกทั้ง ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ,วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับ ประชาชน ในพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้...

..อ่านต่อ
26 มิ.ย. 2563

          ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.) ได้จัดทำโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้วัด และพระสงฆ์สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ในการรณรงค์หาพระสงฆ์ และเชิญชวนประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ร่วมอุปสมบท เพื่อจำพรรษาวัดในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และ...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อสอบถามปัญหาด้านสุขภาพ รวมทั้งได้แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19, การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากไข้มาลาเรีย พร้อมทั้งได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่บ้านลีแต ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในด้านสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    ...

..อ่านต่อ
24 มิ.ย. 2563

          วันนี้ (24 มิ.ย. 63) เวลา 13.15 น. ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม หมู่ที่ 1 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของที่บัญชาการทางยุทธวิธีด้านป่าไม้ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 43 โดยมี พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา, เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม, เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่า...

..อ่านต่อ
หน้า 4 จาก 42 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 411 รายการ