วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์

27 เม.ย. 2565

          วันนี้ (27 เมษายน 2565 ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรังจ.ปัตตานี พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ จชต. พร้อมมอบนโยบายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง...

..อ่านต่อ
26 เม.ย. 2565

          วันนี้ 16 เมษายน 2565 พลตรี เฉลิมพล จินารัตน์ ผู้อำนวยการ ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ไปยัง หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เพื่อมอบนโยบาย และร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนคณะทำงานประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนและบูรณาการงานด้านการพัฒนาในระดับจังหวัด ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2565 ผ่านกลไกสภาประชาธิปไตยตำบล ตามแบบฟอร์มติดตามให้คำแน...

..อ่านต่อ
26 เม.ย. 2565

          วันนี้ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานด้านการป้องกันชายแดน เพื่อมอบนโยบายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4, พลตรี วรเดช เดชรัก...

..อ่านต่อ
26 เม.ย. 2565

          ที่ เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 นำกำลังพล ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่ชุมชนไทยพุทธ อำเภอปะนาเระ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันขนวัสดุอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง เพื่อเตรียมก่อสร้างระเบียงโดยรอบสถูปเจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน ซึ่งเป็นสถานที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ สื่อให้เห็นถึงพลังความรักความสามัคคีความศรัทธาของประชาชนและชุมชนที่มีต่อสถานที่แห่งนี้ &nb...

..อ่านต่อ
25 เม.ย. 2565

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 พันเอก นรณัฏฐ์ สุวรรณรงค์ ผู้อำนวยการกองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมการทหารสื่อสาร พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารสื่อสาร ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 289 ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลวัดกัลยาณ์ อำเภอธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนางสาว ทวินันท์ บุณยะเสน บุตรสาวของ จ่าสิบเอก ทายาท บุณยะเสน ซึ่งเป็นบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมทั้งสอบถามการดำเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการการดู...

..อ่านต่อ
25 เม.ย. 2565

          วันนี้ 25 เมษายน 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง ติดตามโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 แก้ไขอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง และผู้บริหารท้องถิ่น โดยมี พลโท เกรีย...

..อ่านต่อ
25 เม.ย. 2565

          25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ ซึ่งกิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะมีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ร่วมร...

..อ่านต่อ
17 เม.ย. 2565

          เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ กองร้อยหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ในตำบลต่างๆ ของอำเภอยะหา จังหวัดยะลา พันเอกโกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลในส่วนของกองร้อยหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมพื้นที่ ตามสั่งการของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการกำกับดูแลพี่น้องประชาชน ห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจ...

..อ่านต่อ
17 เม.ย. 2565

          วันนี้ 17 เมษายน 3565 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว อำเภอโคกโพธ์ จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดงานประเพณีลากพระขึ้นเขา สรงน้ำพระครูศรีรัตนากร (พ่อทวดศรีแก้ว) โดย อำเภอโคกโพธ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และประชาชนตำบลทรายขาวร่วมจัดงานประเพณีขึ้น สืบเนื่องมาจาก พี่น้องพุทธศาสนิกชนตำบลทรายขาว ได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญ ของพระเดชพระค...

..อ่านต่อ
11 เม.ย. 2565

รอมฎอนสันติสุข ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า...

..อ่านต่อ
หน้า 4 จาก 112 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 1,111 รายการ