วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

6 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 5 ม.ค.63 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ ในงานวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกา (ดารุลอีมาน) หมู่ที่ 2 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นางสาวซาลีฮา มามุ กล่าวเปิดงาน มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน และได้ให้ความรู้การเป็นเด็กดีต่อสังคมและครอบครัว           ทั้งนี้ได้ร่วมกิจกรรม กา...

..อ่านต่อ
6 ม.ค. 2563

          พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 เดินทาง พบปะ เยี่ยมเยียน นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาสเดือนปีใหม่ 2563 ณ บ้านพักท่านจุฬาราชมนตรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่ออวยพรปีใหม่และพูดคุยหารือข้อราชการ พร้อมขอคำชี้แนะแนวทางการทำงาน บูรณาการให้ประสานสอดคล้องกับนโยบาย และสถานการณ์ปัจจุบัน นำไปสู่การปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่         &nbs...

..อ่านต่อ
26 ธ.ค. 2562

          วันนี้ (26 ธันวาคม 2562) เวลา 10.30 น. ที่ กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก พิเชษฐ์ ชุติเดโช รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส , นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส, ผู้นำศาสนา, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้ปกครองและเยาวชนชาวค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดนราธิวาส ร่ว...

..อ่านต่อ
25 ธ.ค. 2562

          วันนี้ (25 ธันวาคม 2563) เวลา 12.30 น. ณ หอประชุมพนมไพร กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 150 ชุด มอบแก่ เจ้าหน้าที่กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 431 , กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 432 , ที่บังคับการควบคุม อาสาสมัครรักษาดินแดน ชุดคุ้มครองตำบล , ที่บังคับการ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเว...

..อ่านต่อ
25 ธ.ค. 2562

          เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.62 เวลา 18.00 น. พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เดินทางพบปะสมาชิกโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชน "วิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง" ณ ห้องปฐมภาคย์ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อพูดคุยแนวทางและมอบนโยบายการทำงาน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของเครือข่าย โดยมีสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงให้การต้อนรับ และถือโอกาสนี้อวยพรปีใหม่ให้กับแม่ทัพภาคที่ 4         ...

..อ่านต่อ
24 ธ.ค. 2562

          วันนี้ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมรับฟังการแถลงแผนรักษาความปลอดภัยเมืองสงขลา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติแก่กำลังพล โดยมีพันเอก สุรเทพ หนูแก้...

..อ่านต่อ
24 ธ.ค. 2562

          วันนี้ (24 ธันวาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมกองพาคนกลับบ้าน ศูนย์สันติวิธี บ้านควนดิน ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี ธิรา แดหวา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในกิจกรรมพบปะ รณรงค์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจสมาชิกโครงการพาคนกลับบ้าน โดยมี พันเอก ไชยมงคล ประโลมรัมย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, พันเอก ทิมเรือนโต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา,...

..อ่านต่อ
24 ธ.ค. 2562

          พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายดูแลพื้นที่สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในช่วงปีใหม่ 23 ธ.ค.2562 @ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี...

..อ่านต่อ
23 ธ.ค. 2562

          วันนี้ 23 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่ กองบัญชาการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามงานตามนโยบายข้อสั่งการ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พล.ต.ท.รณศิลป์ ...

..อ่านต่อ
23 ธ.ค. 2562

          วันนี้ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ตลาดชุมชนบ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off ถนนคนเดิน เดิน กิน ชิม เที่ยว ตลาดบ้านคลองทรายใน จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมี พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่า...

..อ่านต่อ
หน้า 42 จาก 50 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 497 รายการ