วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์

22 ธ.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 04.00 น. เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการควบคุมแรงงานต่างด้าว เพศชาย สัญชาติ ลาว จำนวน 32 คน ได้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่บ้านแฆแบะ หมู่ที่ 1 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ฝั่งตรงข้าม หมู่บ้าน Kampung Bakong ปาเซร์มัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย           จากการตรวจสอบ ทั้งหมดมีหนังสือเดินทางสัญชา...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 2563

“แค่ได้พูดคุยถามไถ่ทุกข์สุข ได้เข้าช่วยเหลือ.. ได้เป็นที่พึ่ง..ของประชาชน แค่นี้เราก็พอใจแล้ว…” #เราไม่ทิ้งกัน #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 2563

          ณ โรงเรียนบ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาด้านการใช้ภาษาไทย ให้แก่นักเรียน ตามโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” เพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะการพูด การอ่าน การเขียน และการกล้าแสดงออก ตลอดจนสามารถนำภาษาไทยไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้สอดแทรกความรู้ในด้านอื...

..อ่านต่อ
21 ธ.ค. 2563

          พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังภายในค่าย พร้อมทั้งได้เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจกำลังพล และครอบครัวที่ประสบอุทกภัย และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ยารักษาโรค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่กำลังพล และครอบครัวที่ประสบปัญห...

..อ่านต่อ
21 ธ.ค. 2563

          พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และคณะ พร้อม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 26/2 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการสร้างที่พักอาศัยให้กับครอบครัวของ นางซาตรีรอเนาะ ซาและ และครอบครัว ซึ่งเป็นประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย           ทั้งนี้ ในการก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบปร...

..อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาด้านการใช้ภาษาไทย ให้แก่นักเรียน ตามโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” เพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะการพูด การอ่าน การเขียน และการกล้าแสดงออก ตลอดจนสามารถนำภาษาไทยไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้สอดแทรกความรู้ในด้านอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้นัก...

..อ่านต่อ
15 ธ.ค. 2563

          ที่ แปลงนาบ้านเลขที่ 22/3 หมู่ที่ 4 บ้านแฆแฆ ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี           หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกันลงแขกปักดำนา เพื่อช่วยเหลือ นางแอเสาะ สาเมาะ ซึ่งเป็นชาวนาที่มีฐานะยากจน และขาดแรงงานในการปักดำนา เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร กับชาวนาในพื้นที่ เป็นการคืนความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องเกษตรกรช...

..อ่านต่อ
15 ธ.ค. 2563

          ณ โรงเรียนบ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา           หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาด้านการใช้ภาษาไทย ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยง ตามโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” เพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะการพูด การอ่าน การเขียน และก...

..อ่านต่อ
15 ธ.ค. 2563

          (14 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น.) พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ สั่งกำลังทุกส่วน เฝ้าระวังดูแลพื้นที่ ทั้งในหมู่บ้านและเขตเมือง สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ไปตรวจเยี่ยมการทำงานของ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กรมทหารพรานที่ 47 ซึ่งรับผิดชอบ ดูแลพื้นที่ อ.ยะหา อ.กาบัง ...

..อ่านต่อ
15 ธ.ค. 2563

          วันนี้ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่พบปะกำลังพลที่เข้ารับการฝึกหลักสูตรทางยุทธวิธี โดยศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี รุ่นที่ 1 เพื่อมอบนโยบายและสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ ตลอดจนครูฝึก ณ ห้องอบรมการฝึก กรมทหารพรานที่ 42 ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ กำลังพลที่เข้ารับการฝึกทางยุทธวิธีนั้น ประกอบไปด้วยสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน ตำ...

..อ่านต่อ
หน้า 5 จาก 65 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 647 รายการ