วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์

23 ส.ค. 2564

          วันนี้ ( 23 สิงหาคม 2564 ) เวลา 14.00 น. ที่ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน covid-19 พูดคุยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 สอบถามปัญหาข้อขัดข้องของการดำเนินงาน ตลอดจนกำชับกับทางโรงพยาบาล โคกโพธิ์ หากขาดเหลือสิ่งใดสามารถแจ้งมายังหน่วยทหารใน...

..อ่านต่อ
22 ส.ค. 2564

          วันนี้ ( 22 สิงหาคม 2564 ) เวลา 11.00 น. ที่ทำการทางยุทธวิธี กองร้อยทหารพรานที่ 4215 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 (ฐานย่อย บ้านในโน) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมติดตามคดีสำคัญในพื้นที่ห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนมอบนโยบาย แนวทางการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยอย...

..อ่านต่อ
19 ส.ค. 2564

          วันนี้ (19 สิงหาคม 2564)​ เวลา 13.00 น. ที่ ด่านตรวจความมั่นคงที่ 1 ( บิ๊กซีคลองแห ) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ประจำเดือนสิงหาคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน และภาคเอกชนได้ร่วมบูรณาการกำลังในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในพื้นที่ รวมถึ...

..อ่านต่อ
18 ส.ค. 2564

          วันนี้ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา, สาธารณสุขจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด, เกษตรจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน พร้อมตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 เชิงรุกให้กับพนักงานล้งทุเรียน และทำความสะอาดตลาดซื้อขายทุเรียน นอกจากนี้ยังได้รับชมการสาธิตการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งยังตรวจดูวิธีการคัดเลือกผลผลิตทุ...

..อ่านต่อ
18 ส.ค. 2564

          วันนี้ (18 สิงหาคม 2564 ) เวลา 13.30 น. ที่บริเวณยอดเขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม สถานที่จัดตั้ง Community Isolation หรือศูนย์แยกกักในชุมชน ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก วัฒนา กรมขันธ์ รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ตรวจความพร้อมการจัดตั้ง Community Isolation ภายในค่ายส...

..อ่านต่อ
17 ส.ค. 2564

          วันนี้ (17 สิงหาคม 2564) เวลา 11.00 น. ที่ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่อาศัยกลไกการทำ...

..อ่านต่อ
17 ส.ค. 2564

          ชุด PPE หรือ Personal Protective Equipment “อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล” เป็นชุดพิเศษที่ใช้สวมใส่ปกปิดร่างกาย เพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ช่วยป้องกัน และ ลดโอกาสการติดเชื้อโควิด 19 ที่บุคลากรทางการแพทย์ใช้สวมใส่เมื่อต้องใกล้ชิด หรือดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 การต้องสวมใส่ชุด PPE เป็นเวลานาน จะทำให้เกิดความร้อนสะสม หากร่างกายไม่สามารถปรับลดอุณภูมิได้ เป็นสาเหตุให้เกิดอาการ เพลียแดด หรือทำให้เหนื่อยง่ายและหมดแรง และยิ่งต้องมีการปฏิบั...

..อ่านต่อ
17 ส.ค. 2564

          ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 จัดกำลังพลอาสาสมัครนักดำน้ำ ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 พร้อมด้วยอาสาสมัครนักดำน้ำจังหวัด นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บกู้อวน เครื่องมือประมง และขยะที่ไปปกคลุมแนวปะการัง ณ เกาะโลซิน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อรักษาแนวปะการังให้มีสภาพสมบูรณ์และสวยงามเหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยและหากินของเหล่าสัตว์น้ำ ตลอดจนเพื่อป้องกันสัตว์ทะเล เข้า...

..อ่านต่อ
16 ส.ค. 2564

          ที่ ชุมชนบ้านบริจ๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก ทรงเดช สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ลงพื้นที่พบปะพูดคุยให้กำลังใจประชาชนไทยพุทธกลุ่มเปราะบาง โดยพูดคุยให้กำลังใจ ชี้แจงสร้างความเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่ ขอให้ไม่ประมาทในการดำรงชีวิตประจำวันทั้งจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องมีการระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยชุมชนเอง พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพ จ...

..อ่านต่อ
15 ส.ค. 2564

          วันนี้ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ สนามกีฬาทุ่งยางแดง บ้านลูกไม้ไผ่ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลสนาม(ชั่วคราว) อำเภอทุ่งยางแดง รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่เข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อจากไวรัส covid-19           ...

..อ่านต่อ
หน้า 5 จาก 95 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 944 รายการ