วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

24 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ ฐานลาดตระเวนร่วมไทย มาเลเซีย ฐานปฏิบัติการบ้านดีดะ หมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 บ้านดีดะ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลตรีศานติ สกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ให้การต้อนรับ พลโท ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด บินอับดุลเราะมาน ผู้บัญชาการกองกำลังสนาม ภาคตะวันตกมาเลเซีย (Lt Jen Dato' Mohammad bin Ab Rahman : Field Command West ) และคณะ ในโอกาสเข...

..อ่านต่อ
23 มิ.ย. 2563

          วันนี้ ( 22 มิถุนายน 2563 ) เวลา 09.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย บ้านโคกคอแห้ง หมู่ที่ 4 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พันเอก วัฒนา กรมขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ร่วมประชุมสภาสันติสุขตําบล(กรณีพิเศษ) เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ตำบลปุโละปุโย เพื่อดำเนินการสร้างความเข้าใจเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ โดยใช้สภาสันติสุขตำบลเป็นศูนย์กลางในการสร้...

..อ่านต่อ
23 มิ.ย. 2563

          ชุดปฏิบัติการที่ 14 หมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยทหารราบที่ 5021 จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อำเภอสะเดา ออกทำการลาดตระเวนจรยุทธ์และเฝ้าตรวจช่องทางธรรมชาติผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เพื่อเพิ่มความเข้มตามภาพข่าว ยกระดับเพิ่มมาตรการสกัดกั้นในการ เฝ้าระวังป้องกันตรวจสอบบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบนำเข้าสิ่งของ ผิดกฎหมาย รวมทั้งการลักลอบก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังป้องกันตรวจ...

..อ่านต่อ
23 มิ.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ เร่งดำเนินการสร้างที่พักอาศัยให้กับครอบครัวของ นายสะอารี บาหะโร ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ หมูที่ 4 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” เพื่อช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่ยากไร้หรือขาดโอกาส ให้ได้มีที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยความคืบหน้าการดำเนินการล่าสุดในภาพรวมงานก่อสร้างเดินหน้าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เจ้าหน้าท...

..อ่านต่อ
22 มิ.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน/เกษตรกร พร้อมกับรับชื้อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ บ้านกาหยี หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ ปรับทุกข์ ผูกมิตร สอบถามปัญหาผลกระทบในการประกอบอาชีพ ความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมกับรับชื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19    &...

..อ่านต่อ
21 มิ.ย. 2563

          ชุมชนบ้านท่าด่าน ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นหนึ่งในต้นแบบของการพัฒนาแบบพหุวัฒนธรรมและการสร้างชุมชนเข้มแข็งในวิถีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากอดีตเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ประชาชนทิ้งถิ่นฐาน ออกไปอาศัยนอกชุมชนเพื่อความปลอดภัย ปล่อยบ้านเรือนให้รกร้างว่างเปล่านานนับ 10 ปี แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐ กำลังเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ ตลอดจนคนในชุมชนทั้งพุทธและมุสลิม ทำให้เกิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต...

..อ่านต่อ
21 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ หมู่ที่ 2 บ้านกาวะ และหมู่ที่ 6 บ้านบาโงสนิง ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กำลังพลกองร้อยทหารพรานที่ 4806 เก็บผลผลิตจากแปลงเกษตร "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ซึ่งเป็นแปลงเกษตรปลอดสารพิษที่กองร้อยทหารพรานที่ 4806 ได้ปลูกผักไว้กินเองภายในหน่วยทหาร นำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ โคโรน่า 2019 ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว ยังเป...

..อ่านต่อ
18 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 1 บ้านกะโผ๊ะ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พันเอก คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมส่งมอบห้องน้ำให้กับนายสุมิตร สุขแก้ว ผู้ยากไร้และป่วยด้วยโรคประจำตัว ภายใต้โครงการ "ชบาแดนใต้" สร้างห้องน้ำแก่ผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีห้องน้ำใช้อย่างถูกสุขลักษณะ โดยมีผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน...

..อ่านต่อ
18 มิ.ย. 2563

          วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์, นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และดร.แดเนียล เคอร์เทช ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยร่วมแถลงข่าวการพัฒนารูปแบบระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service) ในสถานพยาบาลแต่ละระดับในจังหวัดปัตตานีนำร่องเป็นจังหวัดแร...

..อ่านต่อ
17 มิ.ย. 2563

          วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ที่พักสงฆ์บ้านเหมืองลาบู ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ พานิชพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล / ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ชุมชนไทยพุทธบ้านเหมืองลาบู ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพ...

..อ่านต่อ
หน้า 5 จาก 42 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 411 รายการ