วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

15 มิ.ย. 2563

          วันที่ 15 มิถุนายน 63 เวลา 10.00 น. ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เลขาธิการ กอ.รมน. ภาค 4 สน. ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังข้อมูลการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี พ...

..อ่านต่อ
15 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 (กองร้อยทหารพรานที่ 4403) ร่วมกับ นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอกะพ้อ/ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการอําเภอกะพ้อ, ปลัดอำเภอกะพ้อ, ชุดคุ้มครองตำบลตะโละดือรามัน, ผู้นำท้องที่, บัณฑิตอาสา เดินทางไปมอบถุงยังชีพ ให้กับ ผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ในพื้นที่ ตำบลตะโ...

..อ่านต่อ
14 มิ.ย. 2563

          ณ บ้านเลขที่ 44 บ้านกะโผ๊ะ หมู่ 1 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ กลุ่ม กีตอ ไม่ทิ้งกัน ลงพื้นที่ร่วมสร้างห้องน้ำ ให้กับ นาย สุมิตร สุขแก้ว อายุ 69 ปี ซึ่งเป็นประชาชนผู้ยากไร้ และเป็นผู้ป่วยมีโรคประจำตัว ภายใต้ชื่อกิจกรรม "ชบาแดนใต้" สร้างห้องน้ำให้ผู้ยากไร้ โดยมีกองร้อยทหารพรานที่ 4315 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 , สถานีตำรวจทางหลวงโคกโพธิ์ (ปัตตานี), อำเภอโคกโพธิ์, ร้านแว่นไลล...

..อ่านต่อ
12 มิ.ย. 2563

ด่วน ด่วน ด่วน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนซิม 2 แชะยืนยันตัวตน สามารถลงงทะเบียนได้ที่ Shop เครือข่ายมือถือทั่วไป หรือจุดให้บริการย่อยในพื้นที่ (USER) หลังจาก 31 กรกฎาคม 2563 หมดเขตแล้วนะ รีบๆนะก่อนมือถือคุณจะใช้งานไม่ได้...

..อ่านต่อ
11 มิ.ย. 2563

          พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล / ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / พร้อมด้วย พลตรี อาคม พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเปิดเวทีเพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เ...

..อ่านต่อ
11 มิ.ย. 2563

          วันนี้ 10 มิถุนายน 2563 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านลานควาย ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมี พันเอก สุภัทร ชูตินันท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ผู้นำท้องที่ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ได้ดำเนินการช่วยเ...

..อ่านต่อ
10 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท​ พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมพบปะสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริม สนับสนุน พระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก​ มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค...

..อ่านต่อ
10 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันที่​ 9 มิถุนายน​ 2563​ เวลา​ 14.00 น. พลโท​ พรศักดิ์​ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่​ 4​ / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจสงขลา อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงาน และสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกในทุกมิติ โดย...

..อ่านต่อ
8 มิ.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง มีฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่บ้านบาเจาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมทั้งยังได้มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน ทั้งนี้ เมื่อประชาชนได้รั...

..อ่านต่อ
8 มิ.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 4215 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย ร่วมกับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกัน ลงแขกปักดำนา ในแปลงข้าว บ้านมะรวด ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ ในยุคโควิด - 19 ระบาด และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง ในชุมชนท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐ และประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกอง...

..อ่านต่อ
หน้า 6 จาก 42 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 411 รายการ