วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์

12 ธ.ค. 2562

          วันนี้ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาบุคคลถือสองสัญชาติ (ไทย-มาเลเซีย) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจัง...

..อ่านต่อ
12 ธ.ค. 2562

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟัลลาฮูลอามีลีน หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง 5 นาที ปลูกฝังคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย ปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเกิดความรักและเทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจถึง โทษ พิษ ภัย ของยาเสพติด ที่ส่งผลกระทบตั้งแต่ตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ   ...

..อ่านต่อ
14 ธ.ค. 2562

          วันนี้(14 ธ.ค.62) ที่ ด่านพรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ด่านศุลกากรเบตง และหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมมอบนโยบายการปฎิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย โดยมี พลโท สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมต...

..อ่านต่อ
14 ธ.ค. 2562

          13 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น.พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (ชป.มดดำ) ซึ่งจัดกำลังเสริมจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 และ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมมอบนโยบาย และให้แนวคิดวิธีการปฏิบัติงานในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชน...

..อ่านต่อ
15 ธ.ค. 2562

          “...ชาติบ้านเมือง คือเลือดเนื้อ เเละสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ คน ที่จักต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไป โดยสอดคล้องกัน เกื้อกูลกัน และมีจุดมุ่งหมาย มีอุดมคติอันร่วมกัน...”           พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหาร...

..อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2562

          วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) เวลา 11.30 น. ที่ กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด หรือ Camp 35 จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, นายอับดุลอาซิส เจ๊ะมามะ รอง...

..อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2562

          วันนี้ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 แถลงผลการตรวจค้นแหล่งพักพิงกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง บริเวณเขาตาโล๊ะสะโต อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลติดตามจนพบแหล่งพักพิงและซุกซ่อนอาวุธ อุปกรณ์ที่เตรียมก่อเหตุนับ 1,000 รายการ โดยมี พลตำรวจโท รณศิลป์ ภ...

..อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2562

          วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานกิจกรรมพบปะโฆษกชาวบ้าน ขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และความคิดเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดสันติสุข โดยมีพลตร...

..อ่านต่อ
17 ธ.ค. 2562

          วันนี้ ( 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ) พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง "การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในศตวรรษที่ 21" ในการประชุมสัมมนาสมาคมครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยกรรมการสม...

..อ่านต่อ
18 ธ.ค. 2562

          วันนี้ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมรีเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Learning and Sharing For Peace โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นการสร...

..อ่านต่อ
หน้า 7 จาก 113 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 1,127 รายการ