วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์

21 ก.ค. 2564

          วันนี้ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.​ ที่ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท​ เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการก...

..อ่านต่อ
20 ก.ค. 2564

          พลโท​ คงชีพ​ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึง สถานภาพโรงพยาบาลสนามที่กระทรวงกลาโหม โดยทุกเหล่าทัพสนับสนุนจัดตั้งขึ้นปัจจุบัน ได้ใช้อาคารสถานที่ในหน่วยทหาร ที่มีที่ตั้งกระจายอยู่ใน กรุงเทพมหานคร​ และปริมณฑล รวมทั้งอีก 24 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 34 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 6,135 เตียง ซึ่งกองทัพได้จัดกำลังพล บุคลากรทางการแพทย์ทหาร ทำงานร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และ กรุงเทพมหานคร ดูแลประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ​ ที่มีการแพร่ระบาด เ...

..อ่านต่อ
20 ก.ค. 2564

          หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันก่อสร้างห้องสุขาให้กับนายยาการียา อาแว ผู้พิการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ที่ 6 บ้านฮูแตยือลอ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้แบบในการก่อสร้างแบบที่ได้มาตรฐาน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น ตามนโยบายของกองทัพบก           ขณะ...

..อ่านต่อ
19 ก.ค. 2564

          วันนี้ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น ที่ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร มณฑลทหารบกที่ 46 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีน covid 19 เพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร ที่คอยให้บริการพี่น้องประชาชน กำลังพลและครอบครัว โดยในวันนี้มีผู้รับบริการฉีดวัค...

..อ่านต่อ
18 ก.ค. 2564

          วันนี้ (18 กรกฎาคม 2564) เวลา 13.30 น. ที่จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 หน้าวัดธนาภิมุข ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในการคัดกรองบุคคลเข้าออก ที่ประกอบไปด้วยหน่วยกำลังทหารพรานในพื้นที่ชุดคุ้มครองตำบล และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาในพื้น...

..อ่านต่อ
17 ก.ค. 2564

          ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในด้านการเกษตร และลงมือปฏิบัติร่วมกัน ภายใต้การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารพรานไ...

..อ่านต่อ
15 ก.ค. 2564

          พันเอก ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ลงพื้นที่ลุยถึงสวนทุเรียน เหมาซื้อทุเรียนพันธ์พื้นบ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ จากสถานการณ์ต่าง ๆ ตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่           ทั้งนี้ การรับซื้อผลผลิตทางเกษตร (ทุเรียนพันธ์พื้นบ้าน) ได...

..อ่านต่อ
15 ก.ค. 2564

          น.ท.นพนัย สวนเดิมบาง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ 33 เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคมตามแผนโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับนางบีย๊ะ สาและ อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ ยังได้มอบถุงยังชีพ ที่นอน เตียงนอน และสิ่งของเครื่องใช้ในครอบครัว เพื่...

..อ่านต่อ
14 ก.ค. 2564

          ที่ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 46 ร่วมดำเนินการขนย้ายเตียงกระดาษ จำนวน 80 เตียง ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ไปยังโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอ (โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา) พร้อมประกอบจัดทำเตียงรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึ...

..อ่านต่อ
12 ก.ค. 2564

          พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 พร้อมด้วย คณะจิตอาสา 904 จังหวัดยะลา ลงพื้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อำเภอยะหา และ โรงพยาบาลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบไปด้วย หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์, ถุงมือยาง, ปรอทวัดไข้ และเครื่องบริโภค เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้ในการช่วยเหลือดูแลผ...

..อ่านต่อ
หน้า 8 จาก 95 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 944 รายการ