วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์

14 ธ.ค. 2562

          วันนี้(14 ธ.ค.62) ที่ ด่านพรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ด่านศุลกากรเบตง และหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมมอบนโยบายการปฎิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย โดยมี พลโท สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมต...

..อ่านต่อ
14 ธ.ค. 2562

          13 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น.พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (ชป.มดดำ) ซึ่งจัดกำลังเสริมจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 และ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมมอบนโยบาย และให้แนวคิดวิธีการปฏิบัติงานในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชน...

..อ่านต่อ
12 ธ.ค. 2562

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟัลลาฮูลอามีลีน หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง 5 นาที ปลูกฝังคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย ปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเกิดความรักและเทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจถึง โทษ พิษ ภัย ของยาเสพติด ที่ส่งผลกระทบตั้งแต่ตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ   ...

..อ่านต่อ
12 ธ.ค. 2562

          วันนี้ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาบุคคลถือสองสัญชาติ (ไทย-มาเลเซีย) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจัง...

..อ่านต่อ
11 ธ.ค. 2562

          เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จัดพิธีปิดค่าย “เด็กชายแดนใต้ โตแล้วไปไหน” ภายใต้โครงการ การสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ในพื้นที่ตำบลบาโบซีแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวั...

..อ่านต่อ
11 ธ.ค. 2562

          เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ที่ กองร้อยทหารพรานที่ 4608 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก ทรงเดช สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 46 ร่วมกิจกรรมพบปะกาแฟยามเช้าโดยมี ฝ่ายปกครอง , ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนาและกลุ่มมวลชนในพื้นที่ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพบปะพูดคุย ประสานการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งได้ชี้แจงขับเคลื่อนงานนโยบาย 5 ประการ...

..อ่านต่อ
11 ธ.ค. 2562

          เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 14 กองร้อยทหารพรานที่ 4314 นำโดย ร้อยเอก สุทิน ไชยธานี ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4314 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชาวบ้าน ลงพื้นที่เยี่ยม นายตอเละ สะแลแม อายุ 62 ปี ผู้เป็นผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ระยะที่ 3 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 5 บ้านบางราพา ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค       &nbs...

..อ่านต่อ
10 ธ.ค. 2562

          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4113, ผู้นำชุมชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมเยียน นายมะรอพานี ดอเลาะ และ นายอับดุลรอเซะ ตาเหร์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ตำบลวังพญา จำนวน 2 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย...

..อ่านต่อ
8 ธ.ค. 2562

          วันนี้ ( 7 ธ.ค.62,1300 ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 พร้อมด้วย พล.ท.สมพล ปานกุล รอง ผอ.รมน.ภาค 4 และ พล.ต. ศานติ ศกุนตนาค เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วย ฉก.สงขลา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน และสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญ และแผนการปฏิบัติในห้วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม ฉก.สงขลา อ.เทพา จ.สงขลา โดยมี พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง ผบ.ฉก.สงขลา ให้การต...

..อ่านต่อ
6 ธ.ค. 2562

          วันนี้ 6 ธ.ค.62 เวลา 13.30 น. พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาพที่ 4 พลโทสมพล ปานกุล แม่ทัพน้อยที่ 4 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนข้าราชการในพื้นที่ รวมถึงประชาชนและผู้ประสบอุทกภัยร่วมให้การต้อนรับ โดยคณะได้ลงพื้นที่ไปยังชุมชนท่าประปา ในเขต...

..อ่านต่อ
หน้า 89 จาก 95 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 944 รายการ