วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ลงพื้นที่ จชต. หารือแผนกิจกรรมการทำงานของปี 2565

 10 ต.ค. 2564 19:55 น.    เข้าชม 49

          ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี วัฒนา กรมขันธ์ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ให้การต้อนรับ นาย จอห์น แพทริค นอร์ตัน คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC : International Committee of the Red Cross) และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุม ปรึกษา/หารือ เพื่อนำเสนอภาพรวมกิจกรรมการทำงานของ ICRC ในช่วงเวลาที่เหลือในปีปัจจุบันและพูดคุยเกี่ยวกับแผนกิจกรรมการทำงานของปี 2565 ที่จะได้มีการประสานความร่วมมือกันกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งแนะนำผู้ที่จะมารับตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานภาคใต้ท่านใหม่ คือ นาย ฌาคส์ โกลด ปอล นิกิตัส กีย์ ดูโครส์ เดอ ลาฟาร์จ เดอ โรมฟอร์

          ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม พลตรี วัฒนา กรมขันธ์ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และนาย จอห์น แพทริค นอร์ตัน ได้มอบของที่ระลึกให้แก่กัน รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณสำหรับการปฏิบัติงานและความร่วมมือระหว่างกันด้วยดีในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น