วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564

แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ และร่วมคณะติดตามรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมบุคลากรด่านหน้าสู้โควิด พร้อมสร้างความร่วมมือการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 15 ต.ค. 2564 10:42 น.    เข้าชม 70

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก่อนร่วมคณะติดตามเดินทางไปยัง โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและรักษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหา ควบคุมการแพร่ระบาด ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส หลังมีรายงานผู้ติดเชื้อสูงขึ้น

          นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายหลังการรับฟังสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ ได้มอบนโยบายจัดการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ว่า “จากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน ซึ่ง สาเหตุการติดเชื้อเป็นการระบาดในครอบครัวและชุมชน มีระบาดเป็นกลุ่มเล็กๆในโรงงาน ตลาด และในกิจกรรมการรวมกลุ่ม จึงมีความเป็นห่วงและได้จับตาสถานการณ์มาอย่างใกล้ชิดโดยตลอด และได้ทราบถึงความพยายามในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การดำเนินการเชิงรุก และการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน ประชาชน เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจให้เข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมกับให้ความรู้ การดำเนินวิถีชีวิตตามปกติที่ต้องเน้นการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention) ให้คิดเสมอว่าทุกคนมีเชื้อไว้ก่อน วิธีนี้จะเป็นแนวทางการในการแก้ไขอย่างสำเร็จ” พร้อมระบุด้วยว่า วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการโดยเฉพาะการเปิดรับการท่องเที่ยวที่จะเข้ามา ซึ่งจะต้องเกิดจากการได้รับวัคซีน ประชาชนมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้น ก็สามารถขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น การติดเชื้อลดน้อยลง การเสียชีวิตลดลง การกลับมามีวิถีชีวิตตามปกติ ควบคู่กับมาตรการ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ถือว่าเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับพี่น้องประชาชน โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับแม่ทัพภาคที่ 4 และนายแพทย์สาธารณสุข เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ก่อนเดินทางไปยังหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดยะลา อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ มั่นใจว่าเมือทุกส่วนมีความเข้มแข็ง สร้างความร่วมมือ จะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ได้โดยเร็ว

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น