วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566

“ตาดีกาสานสัมพันธ์ ผูกมิตร เชื่อมสัมพันธ์ สร้างรอยยิ้ม เพื่อชุมชน”

 16 ส.ค. 2565 15:24 น.    เข้าชม 501

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพล เข้าเยี่ยมเยียน พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับบุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่ อำเภอยะหา, อำเภอกาบัง และ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างความเข้าใจ ปรับทุกข์ ผูกมิตร เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับคณะครูและนักเรียน

          นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้พบปะหารือพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในชุมชน เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้กับบุคลากรทางการศึกษาฯ ได้รับทราบ เพื่อเป็นการเข้าถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งได้ชี้แจงเกี่ยวกับการกำกับดูแล และควบคุมพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อให้ “พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น