วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

พิธีเปิดอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิด และกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 24 ม.ค. 2563 09:27 น.    เข้าชม 191

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมพิธีเปิดอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิด และกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ "รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

ความคิดเห็น