วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนต้านภัยยาเสพติด 4 จชต.

 25 ม.ค. 2563 15:05 น.    เข้าชม 154

          วันนี้ 25 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น. พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชน ต้านภัยยาเสพติด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชิงถ้วยเกียรติยศจาก พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน, ประธานสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารสถานศึกษาเอกชนปัตตานี, ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่, หน้าหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ทหาร ตำรวจ คณะครู และนักกีฬาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงยิมเนเซียม 90 ปี อาซิซสถาน โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

          พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชน ต้านภัยยาเสพติด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างออก กำลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำ นวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญ โดยเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้มีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลาน เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นภัยและสร้างความทุกข์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ให้ความสำคัญ เช่นเดียวกับกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการตอบสนองนโยบาย และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตซอล ได้หันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่

          สำหรับโครงการการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชน ต้านภัยยาเสพติด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล จาก พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคโดยการแข่งขันครั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 24 ทีม ทีมละ 12 คน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี มากจากโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา

ความคิดเห็น