วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563

จ.ยะลา จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562

 17 ต.ค. 2562 08:33 น.    เข้าชม 287

          วันนี้ (17 ตุลาคม 2562) เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางอำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางสาวสุนารี บุญชุบ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ร่วมในการประชุม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เพื่อพิจารณา และประสานการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562 โดยครั้งนี้มีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายกาส เส็นโต๊ะเย็บ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

          สำหรับในการประชุมมีการประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และเรื่องการสิ้นสุดสาธารณภัย ปี 2559/60 , 2560/61 , 2561/62 ข้อมูลและแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยดินถล่ม แนวโน้มสถานการณ์ การคาดหมายลักษณะอากาศและสภาวะฝน ซึ่งสำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ของกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางโครงการชลประทานยะลา และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี แนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่มของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย การขุดลอง คู คลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ การตรวจสอบความแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับให้กับประชาชน เมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถ แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงฤดูฝนของภาคใต้

ความคิดเห็น