วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563

ชาวตาเซะผนึกกำลัง ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบล ขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาในพื้นที่ สู้ภัยโควิด 19

 25 มี.ค. 2563 07:52 น.    เข้าชม 41

          วันนี้ (24 มีนาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนบ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอก ฐกร เนียมรินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานการประชุมสภาสันติสุขตำบลประจำเดือนมีนาคม 2563 ครั้งที่ 3 วาระพิเศษ เพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการการป้องกันยับยั้ง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด -19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ทหาร, ตำรวจ, ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนพี่น้องประชาชนสภาสันติสุขตำบลตาเซะ ร่วมประชุม

          โดยการประชุมสภาสันติสุขตำบลในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 กับผู้แทนสภาสันติสุขตำบลตาเซะ เพื่อจะได้นำไปขยายผลให้กับประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้ปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดญะมาอะห์ และการจัดกิจกรรมและการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส โดยขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตัวตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ความคิดเห็น