วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

Songkhla Army Barber บริการตัดผม (ฟรี) ให้ประชาชน

 14 พ.ค. 2563 12:37 น.    เข้าชม 202

          หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ร่วมกิจกรรมสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของพี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา พร้อมสนับสนุนช่างตัดผมบริการตัดผม (ฟรี) เพื่อช่วยเหลือลดค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ณ วัดลำไพล ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ส่งผลให้ประชาชนต้องอยู่กับบ้านมากขึ้น เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค อีกทั้งไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร้านตัดผม ในการนี้เพื่อลดภาระให้กับประชาชน หน่วยเฉพาะกิจสงขลาจึงได้จัดกำลังพล ออกให้บริการตัดผมให้กับเด็กและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดรายจ่าย และไม่ต้องเดินทางไปตัดผมถึงที่ร้าน เป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจสงขลา

ความคิดเห็น