วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563

ประธานชุมชนในปัตตานี ร่วมกับ ม.อ.ปัตตานี มอบของขวัญให้ประชาชน และเปิดตู้กับข้าวให้ประชาชนสู้กับสถานการณ์โควิด - 19

 14 พ.ค. 2563 15:32 น.    เข้าชม 231

          ม.อ.ปัตตานี และ บริษัทยางโอตานิ ร่วมกับ ประธานชุมชนหัวตลาด ชุมชนคลองช้าง และชุมชนอาเนาะซูงา อำเภอเมืองปัตตานีมอบของขวัญ และเปิดตู้กับข้าวให้บริการประชาชนในสถานการณ์ที่ต้องป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อเช้าวันนี้

          เมื่อเวลา 09.00 น. เช้าวันนี้ (วันที่ 14 พฤษภาคม 2563) ที่บ้านเลขที่ 203 ถนนปัตตานีภิรมย์ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี หรือ"บ้านเหลือง" ประธานชุมชน 3 ชุมชน ประกอบด้วย อิหม่ามประจำมัสยิดคลองช้าง ประธานชุมชนย่านอาเนาะรู, ชุมชนคลองช้าง และชุมชนอาเนาะซูงา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมมอบถุงของขวัญให้กับอิหม่ามประจำมัสยิดคลองช้าง และประธานชุมชนย่านอาเนาะรู, คลองช้าง, อาเนาะซูงา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในย่านดังกล่าว

          ในโอกาสเดียวกันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และประธานชุมชนก็ได้เปิดตู้กับข้าว "ครัว ม.อ. ปัตตานีภิรมย์" และ "ครัวโอตานิเติมสุข" เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนโดยทั่วไป ให้ได้รับบริการอาหารโดยไม่คิดมูลค่าในช่วงที่ประสบกับสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 กำลังระบาด โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยางโอตานิ จำกัด ซึ่งสิ่งของในตู้กับข้าวส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีรายได้หมุนเวียน และมีผักจากแปลงเกษตรของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลได้มอบอาหารแก่ผู้ขาดแคลนใน "ตู้กับข้าวบ้านเหลือง" ซึ่ง "บ้านเหลือง" หรือศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา “ม.อ.ปัตตานีภิรมย์” เป็นสถานที่ ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายฐานบริการของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของมหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์บริการสารสนเทศแก่ชุมชน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" และ "เราร่วมดูแลกันและกัน เราจะเข้มแข็งไปด้วยกัน" รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าว

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ความคิดเห็น