วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ส่งอาหารถึงมือชาวบ้าน ตามโครงการ “Army Delivery ” มื้อนี้เพื่อคุณ

 18 พ.ค. 2563 09:10 น.    เข้าชม 301

          เมื่อวันที่ 17 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. พันเอก ธานี เกียรติสาร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ประกอบอาหารร่วมกับแม่บ้านในพื้นที่ และ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ และอาหารกล่อง ตามโครงการ "Army Delivery" มื้อนี้เพื่อคุณให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในพื้นที่ชุมชนชาวประมงชายฝั่ง บ้านปาตาตีมอ 1 ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความยากลำบากแก่การสัญจรไป-มา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี ปลัดเทศบาลตำบลตะลุบัน,ตำรวจสภ.สายบุรี,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.),ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4408 และ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          สำหรับโครงการ "Army Delivery" มื้อนี้เพื่อคุณ เป็นโครงการที่ผู้บัญชาการทหารบก เล็งเห็นความเดือนร้อนของชาวบ้านที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในทุกพื้นที่ จึงได้สั่งการให้มีโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยชาวบ้านในพื้นที่ต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณทุกหน่วยงานที่เห็นความสำคัญและยื่นมือให้ความช่วยเหลือในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ความคิดเห็น