วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

เปิดตู้ปันสุข กองพลทหารราบที่ 15 นำพืชผักโครงการทหารพันธุ์ดี แบ่งปันสู่ประชาชน

 19 พ.ค. 2563 12:41 น.    เข้าชม 236

          พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เปิดตู้ปันสุขของกองพลทหารราบที่ 15 บริเวณด้านหน้าค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมพบปะพูดคุย และนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเปิดตู้ปันสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และที่เดินทางสัญจรผ่านไปมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลแบ่งปัน แบ่งเบาภาระลดการใช้จ่าย และให้สามารถดำรงชีวิตภายในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 ทั้งนี้มีการคัดกรองและเว้นระยะห่างในการเข้ารับสิ่งของจากตู้ปันสุข ฯ

          ตู้ปันสุข ของกองพลทหารราบที่ 15 นอกจากเครื่องอุปโภค บริโภค แล้ว ยังมีการนำพืชผัก ปลอดสารพิษ ผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี มาแบ่งปันให้แก่ประชาชนในพื้นที่สร้างความสุข ให้แก่ประชาชน ชุมชน รอบค่ายอีกด้วย

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส กองพลทหารราบที่ 15

ความคิดเห็น