วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

ฉก.ทพ.48 เปิดปฏิบัติการเชิงรุก เฝ้าระวังพื้นที่ สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

 21 พ.ค. 2563 15:36 น.    เข้าชม 195

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เปิดแผนปฏิบัติการเชิงรุก เฝ้าระวัง ดูแลพื้นที่ เน้นย้ำการลาดตระเวน กดดันทางอากาศ และเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ด้วยอากาศยาน จำกัดเสรีการปฏิบัติของผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ เพื่อป้องกัน ป้องปรามการก่อเหตุในพื้นที่ อำเภอเจาะไอร้อง และ อำเภอสุไหงปาดี

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้ทำการสำรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อมกำลังพล รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะห้วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอน และช่วงฮารีรายอ เพื่อให้พร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ความคิดเห็น