วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

กองกำลังเทพสตรี (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 โดย กองร้อยทหารราบที่ 5021 ) ตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ( ใบพืชกระท่อมสด ) กว่า 7 กระสอบ น้ำหนักรวม 210 กิโลกรัม

 26 พ.ค. 2563 12:12 น.    เข้าชม 226

          หมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยทหารราบที่ 5021 โดยชุดปฏิบัติการที่ 14 ออกลาดตระเวนจรยุทธ์และเฝ้าตรวจช่องทางธรรมชาติผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย บริเวณ พื้นที่เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ถึง บ้านต้นพยอม หมู่ที่ 1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับเพิ่มมาตรการสกัดกั้นในการเฝ้าระวังป้องกันตรวจสอบบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบนำเข้าสิ่งของ ผิดกฎหมาย รวมทั้ง การลักลอบก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังป้องกันตรวจสอบ คัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ตลอดจน ดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          ทั้งนี้ได้ทำการตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ( ใบพืชกระท่อมสด ) บริเวณ พื้นที่ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 7 กระสอบ น้ำหนักรวม 210 กิโลกรัม ทางหน่วยฯ จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมด นำกลับมายังฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารราบที่ 5021 พร้อมทั้ง ได้ทำบันทึกตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการต่อไป

ความคิดเห็น