วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

ARMY BARBER DELIVERY

 1 มิ.ย. 2563 15:21 น.    เข้าชม 211

          กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 4306 กรมทหารพรานที่ 43 จัดกิจกรรม ARMY BARBER DELIVERY เพื่อบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนในชุมชนรอบค่ายฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านปะแดลางา หมู่ที่ 5 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ความคิดเห็น