วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ติดตามความคืบหน้าการการฟื้นฟูวัดร้าง พร้อมหารือฟื้นฟูวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3 มิ.ย. 2563 12:50 น.    เข้าชม 163

          พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยกลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ และคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ไปยังวัดปูแหล (วัดสวนแก้ว) ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความคืบหน้าการการฟื้นฟูวัดร้าง พร้อมทั้งหารือการฟื้นฟูวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่ธรณีสงฆ์ รวมทั้งได้ประชุมชี้แจงราษฎรชาวไทยพุทธในพื้นที่ที่บ้านสวนส้ม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับทราบปัญหาความเดือดร้อน อีกทั้งยังได้มอบวัว จำนวน 5 ตัวให้กับประชาชนในพื้นที่ จากนั้นได้ถวายอาหารเพล และปัจจัยแก่พระคุณเจ้าที่จำพรรษาที่วัดฯ

          สำหรับวัดสวนแก้ว มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ประกอบด้วย กุฎิอาคารที่พักสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง อุโบสถที่ยังสร้างไม่เสร็จ (มีความคืบหน้า 75 เปอร์เซ็นต์) ส่วนรอบวัด ไม่มีชุมชนไทยพุทธอาศัยอยู่ เพียงแต่มีเจ้าของที่ดินที่เป็นของไทยพุทธ จำนวน 2 ราย ปัจจุบันหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้เข้าดูแลวัดอย่างต่อเนือง เพื่อทำนุบำรุงรักษาสถานที่ซี่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่

ความคิดเห็น