วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ประเมินความเข้มแข็ง อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 4 มิ.ย. 2563 15:14 น.    เข้าชม 215

          ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลโท มโนช จันทร์คีรี ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้/หัวหน้าชุดตรวจเยี่ยมการประเมินความเข้มแข็งอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินความเข้มแข็ง อาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุดคุ้มครองตำบล อำเภอเจาะไอร้อง และ ชุดคุ้มครองตำบล อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีพันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วยนายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง, นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

          สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินความเข้มแข็ง อาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจในการทำงานของกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการปฏิบัติงานเน้นย้ำด้านความปลอดภัยไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังเป็นการหาแนวทางเพิ่มศักยภาพการทำงานของอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยมีการประเมินทั้ง มาตรฐานด้านกายภาพ, มาตราฐานด้านกำลังพล และ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ความคิดเห็น