วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ทหารพราน 33 เยี่ยมเยียนผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง "เราจะอยู่เคียงข้างประชาชน"

 8 มิ.ย. 2563 14:48 น.    เข้าชม 187

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง มีฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่บ้านบาเจาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมทั้งยังได้มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน ทั้งนี้ เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทหารจะไม่ทอดทิ้ง เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

          สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ทั้งยังเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และรับฟังปัญหาความต้องการ รวมทั้งให้คำแนะนำและเสนอแนะวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนอย่างต่อเนืองในทุกพื้นที่ของอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ทหารจะไม่ทอดทิ้งเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33

ความคิดเห็น