วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

 10 มิ.ย. 2563 18:14 น.    เข้าชม 230

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท​ พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมพบปะสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริม สนับสนุน พระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก​ มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, ศูนย์ประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สำนักมวลชนและกิจกรรมพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยประธาน และคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และสงขลา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการเปิดเวทีเพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมผลักดันเข้าสู่โครงการไทยเข้มแข็งเพื่อเสริมศักยภาพของประชาชนไทยพุทธในพื้นที่ ทั้งการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และการฟื้นฟูศาสนสถานในพื้นที่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่ โดยอาศัยการสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน ในทุก ๆ ศาสนา ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย

          จากนั้น ช่วงบ่าย พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ชเดินทางต่อไปยัง กองบังคับการกรมทหารราบที่ 153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พบปะเยี่ยมเจ้าหน้าที่พร้อมปลูกต้นหางนกยูงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รวมทั้ง เป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ กรมทหารราบที่ 153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ความคิดเห็น