วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกร

 11 มิ.ย. 2563 07:43 น.    เข้าชม 205

          วันนี้ 10 มิถุนายน 2563 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านลานควาย ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมี พันเอก สุภัทร ชูตินันท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ผู้นำท้องที่ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้วยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ประกอบอาชีพทำสวน เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

          พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีได้รับมอบนโยบายจากพลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค ที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ดูแลช่วยเหลือประชาชน โดยหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด ทั้งแนวทางการป้องกันการดูแลตนเองจากโรคโควิด-19 รณรงค์แนะนำการล้างมือ การใส่หน้ากากอานามัยให้ถูกต้องและการเว้นระยะห่าง รวมถึงจัดให้มีรถครัวสนามแจกข้าวกล่องแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังจัดให้มีตู้ปันสุข ตลอดจนการช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ได้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

          จากนั้นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนผักของเกษตรกร พบปะพูดคุยพร้อมมอบถุงยังชีพ สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ด้วย

          สำหรับการดำเนินการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ ประสบปัญหาไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตตามท้องตลาดได้ตามปกติ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และถือเป็นการส่งเสริมอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น ให้เกษตรกรมีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่นั้น มีความปลอดภัย ปลอดสารพิษ โดยเจ้าหน้าที่ได้ไปรับซื้อจากสวนของเกษตรกร อาทิ ข้าวโพด ,ถั่วฟักยาว ,ผักบุ้ง, มะเขือ รวมถึงไข่ไก่จากฟาร์มในพื้นที่ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ผ่านรถปันสุข รวมถึงนำไปประกอบเลี้ยงแก่กำลังพลภายในหน่วย ช่วยให้กำลังพลมีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งนี้การรับซื้อพืชผลเป็นการส่งเสริมอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตร จากเกษตรกรโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการเสริมสร้างรายได้ และขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19

ความคิดเห็น