วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567

เทศบาลนครยะลา คอนเสิร์ตผลงานนักดนตรีวงออร์เคสตร้าเยาวชน

 31 ต.ค. 2562 13:03 น.    เข้าชม 1602

          วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่อาคารพระเศวตรสุรคชาธาร อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เทศบาลนครยะลา นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานเปิดการแสดงคอนเสิร์ตผลงานนักดนตรีวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยมีปลัดเทศบาลเทศบาลนครยะลา, รองปลัดเทศบาลนครยะลา, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนราชการ, วิทยากรจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ปกครอง ประชาชน เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

          นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า การแสดงคอนเสิร์ตผลงานนักดนตรีวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการได้มีโอกาสรวมตัวกัน ของเด็กยะลาที่มีความสามารถในการเล่นดนตรี ได้มาเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อนำความสุขมาสู่พี่น้องชาวจังหวัดยะลา ที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันในการรับชมดนตรีออร์เคสตร้าที่แสดงโดยลูกหลานชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียง วงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาได้รับการยอมรับ และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรุ่นสู่รุ่น จากพี่สู่น้อง สานต่อความสัมพันธ์และความสำเร็จ ให้กับวงดนตรีแห่งความสมานฉันท์ ที่คณะผู้บริหารเทศบาลนครยะลาได้พยายามที่จะใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือช่วยเยียวยาทางสังคมให้แก่เยาวชน ประชาชนจังหวัดยะลาสามารถร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตได้อย่างมีความสุข

          สำหรับการแสดงคอนเสิร์ตผลงานนักดนตรีวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานของเยาวชนจากการเข้าค่ายส่งเสริมทักษะด้านดนตรีให้กับสมาชิกวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา ที่จัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 24 - 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยากรของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา เป็นผู้ฝึกซ้อม และให้ความรู้ด้านดนตรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านดนตรีให้มากยิ่งขึ้น

ความคิดเห็น