วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ชบาแดนใต้ สร้างห้องน้ำให้ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

 14 มิ.ย. 2563 18:37 น.    เข้าชม 150

          ณ บ้านเลขที่ 44 บ้านกะโผ๊ะ หมู่ 1 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ กลุ่ม กีตอ ไม่ทิ้งกัน ลงพื้นที่ร่วมสร้างห้องน้ำ ให้กับ นาย สุมิตร สุขแก้ว อายุ 69 ปี ซึ่งเป็นประชาชนผู้ยากไร้ และเป็นผู้ป่วยมีโรคประจำตัว ภายใต้ชื่อกิจกรรม "ชบาแดนใต้" สร้างห้องน้ำให้ผู้ยากไร้ โดยมีกองร้อยทหารพรานที่ 4315 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 , สถานีตำรวจทางหลวงโคกโพธิ์ (ปัตตานี), อำเภอโคกโพธิ์, ร้านแว่นไลลา ออพติค และชุมชนบ้านกะโผ๊ะ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          สำหรับชื่อกิจกรรม "ชบาแดนใต้" สร้างห้องน้ำให้ผู้ยากไร้ เป็นการบูรณาการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสนับสนุนอุปกรณ์หลายประการ อาทิ อาหารเครื่องดื่ม และแรงงานก่อสร้าง, ชุดช่างก่อสร้าง, ปูน, กระเบื้อง, โถส้วม, เหล็กเส้น, อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องปั้มน้ำ และแรงงานก่อสร้าง เป็นต้น โดยกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2563 และจะมีการส่งมอบให้กับนาย สุมิตร สุขแก้ว ต่อไป

กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความคิดเห็น