วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงเยี่ยมชาวบ้านไทยพุทธ หลังปลดล็อคระยะที่ 4 สร้างความมั่นใจดูแลความปลอดภัย ฟื้นการท่องเที่ยวชายแดนใต้

 17 มิ.ย. 2563 09:08 น.    เข้าชม 171

          วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ที่พักสงฆ์บ้านเหมืองลาบู ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ พานิชพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล / ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ชุมชนไทยพุทธบ้านเหมืองลาบู ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

          พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า หลังสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย ความตั้งใจสูงสุดคือ อยากมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ครั้งนี้ได้เริ่มที่ชุมชนไทยพุทธ บ้านเหมืองลาบู เพราะถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญของ จ.ยะลา สิ่งสำคัญ พุทธ- มุสลิมที่นี่อยู่กันฉันท์พี่น้อง ที่นี่มีเสน่ห์ทั้งเส้นทางและภูมิประเทศที่มีความสมบูรณ์พร้อม ที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดยะลาได้ต่อไป หัวใจสำคัญของพื้นที่ คือการส่งเสริมการท่องเที่ยว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการดูแลด้านความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน ชาวบ้านทุกคนต้องปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมร่วมทุกข์ ร่วมสุข ขอเพียงทุกคนมีความสามัคคี มีความเข้มแข็งรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยืนยันจะไม่มีใครสามารถทำร้ายเราได้ ขอให้ทุกคนมั่นใจ

          จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมทานอาหารเที่ยงกับชาวบ้านเหมืองลาบูประชาชนในหมู่บ้าน อย่างเป็นกันเอง นาย วรรณภพ แท่นทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลาบู กล่าวว่า ตนเองและพี่น้องประชาชนบ้านเหมืองลาบูดีใจเป็นอย่างมาก ที่วันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 และส่วนราชการ เดินทางมาเยี่ยม และให้กำลังใจประชาชนเหมืองลาบู เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ มีความห่างไกลและค่อนข้างลำบาก จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญและมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 และขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 4 ที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเหมืองลาบู ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

          บ้านเหมืองลาบู ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลปะแต อำเภอยะหาจังหวัดยะลา เป็นชุมชนที่มีประชาชนทั้งชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมีประชากร 170 คน จำนวน 57 ครัวเรือน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ราบเชิงเขา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนยางพารา สวนทุเรียน และการเกษตรทั่วไป บ้านเหมืองลาบู เคยเป็นพื้นที่ทำการเหมืองแร่ดีบุก มีชื่อเสียงในอดีต ภายใต้ชื่อเหมืองแร่ลาบูหรือเหมืองฟักทอง มีความรุ่งเรืองจนถูกนำมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดยะลา ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานได้เข้ามาดูแลและร่วมพัฒนา ซึ่งในอนาคตจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดยะลาต่อไป

ความคิดเห็น