วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวเปิดตัว "ปัตตานีโมเดล" นำร่องระบบการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่

 18 มิ.ย. 2563 09:34 น.    เข้าชม 322

          วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์, นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และดร.แดเนียล เคอร์เทช ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยร่วมแถลงข่าวการพัฒนารูปแบบระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service) ในสถานพยาบาลแต่ละระดับในจังหวัดปัตตานีนำร่องเป็นจังหวัดแรก โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี , พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี, หัวส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เข้าร่วมในครั้งนี้

          ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนารูปแบบการให้บริการการแพทย์วิถีใหม่ หรือ New normal medical services เป็นการปรับตัวการให้บริการ ซึ่งโรคโควิด19 ในครั้งนี้เป็นวิกฤต และเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนระบบสาธารสุขให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการปรับทั้งสถานที่และการให้บริการ ซึ่งนำร่องที่จังหวัดปัตตานีโดยจะหลอมรวมการแพทย์ในเครือข่ายให้เป็นรูปแบการแพทย์วิถีใหม่ ทั้งนี้จังหวัดปัตตานีมีระบบการจัดการในการแก้ปัญหาโรคโควิด19 ที่ดี อีกทั้งยังให้ความร่วมมือ ขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขด้วยความเข้าใจ โดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้การสนับสนุนในทุกด้าน โดยการพัฒนารูปแบบระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัด ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลปัตตานี และเยี่ยมชมการสาธิตการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service) พร้อมกันนี้ได้มอบโล่เกียรติคุณ และมอบประกาศนียบัตร แก่ อสม. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อเป็นกำลังใจให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่ได้อาสาเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19

          สำหรับโครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service) "ปัตตานีโมเดล" มุ่งให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในช่วงที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด 19 รวมทั้งพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลด้วยการนำระบบบริหารจัดการการให้บริการทางการแพทย์ (Model Implementation) ตั้งแต่การคัดกรอง จัดคิวผู้มารับบริการ เพื่อลดความแออัดรวมถึงการให้บริการห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงาน ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังวิถีใหม่ ที่สามารถเคาะประตูบ้านเก็บข้อมูลผู้ป่วย เพื่อส่งเข้าสู่ระบบการติดตาม ทั้งยังช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการประเมินตัวเองของผู้ป่วยผ่านระบบไอที โปรแกรม/ แอปพลิเคชั่น ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบคัดกรองนัดหมาย และจัดคิวรักษาอย่างเป็นระบบได้ต่อไป ถือว่าเป็นแนวการทำงานภายใต้ระบบการแพทย์วิถีใหม่อย่างเป็นระบบร่วมกัน

New Normal Medical Service

ความคิดเห็น