วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ทหารพราน 47 เร่งสร้างบ้าน หวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่

 23 มิ.ย. 2563 11:33 น.    เข้าชม 145

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ เร่งดำเนินการสร้างที่พักอาศัยให้กับครอบครัวของ นายสะอารี บาหะโร ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ หมูที่ 4 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” เพื่อช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่ยากไร้หรือขาดโอกาส ให้ได้มีที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยความคืบหน้าการดำเนินการล่าสุดในภาพรวมงานก่อสร้างเดินหน้าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ทำการตอกเสาเข็ม การวางเสาตอม่อ และการวางคานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          โดยการก่อสร้างในครั้งนี้ได้มีการดำเนินการสร้างบ้านพักอาศัยให้กับครอบครัวของนายสะอารี บาหะโร ซึ่งเดิมทีมีสภาพคับแคบ ชำรุด ทรุดโทรม ไม่มีความแข็งแรงที่ทนทานต่อสภาพอากาศ โดยเฉพาะพายุฝนได้ ซึ่งทำให้ความเป็นอยู่นั้นลำบากเป็นอย่างมาก และการก่อสร้างในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ทำการสร้างบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงทนทาน เพื่อให้ครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือดังกล่าว ได้มีที่พักอาศัยที่ดี อีกด้วย

          ทั้งนี้ นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนแล้ว ยังช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน สนับสนุนการมีสุขภาพอนามัยที่ดีให้ผู้พักอาศัย และช่วยลดปัญหาสังคมอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการนำศักยภาพของกองทัพบกไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ความคิดเห็น