วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ทหารพรานที่ 44 รับชื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน

 22 มิ.ย. 2563 13:33 น.    เข้าชม 120

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน/เกษตรกร พร้อมกับรับชื้อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ บ้านกาหยี หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ ปรับทุกข์ ผูกมิตร สอบถามปัญหาผลกระทบในการประกอบอาชีพ ความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมกับรับชื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

          สำหรับผักที่รับซื้อจากชาวบ้านในครั้งนี้ หน่วยได้นำพืชผักมาประกอบอาหารเป็นสวัสดิการอาหารกลางวัน ให้กับกำลังพลภายในหน่วย นอกจากจะส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้แล้ว ยังทำให้กำลังพลของหน่วยอิ่มท้องด้วยเช่นกัน

          กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความคิดเห็น