วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ตรวจติดตามบินสำรวจพื้นที่ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง จ.สงขลา ย้ำรักษาป่าผืนสุดท้ายให้คงอยู่

 24 มิ.ย. 2563 15:58 น.    เข้าชม 367

          วันนี้ (24 มิ.ย. 63) เวลา 13.15 น. ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม หมู่ที่ 1 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของที่บัญชาการทางยุทธวิธีด้านป่าไม้ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 43 โดยมี พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา, เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม, เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง, ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาส่วนหน้า, ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเทพา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

          ทั้งนี้ ที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 43, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรงได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 43, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรเขตป่าอนุรักษ์ โดยในปัจจุบันมีการร้องทุกข์กล่าวโทษตาม พรบ.ป่าไม้ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 30 คดี โดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาได้สั่งการให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้บูรณาการร่วมการปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ป่าเป้าหมาย เข้าพิสูจน์ทราบดำเนินการติดตามจับกุม ตรวจยึดป่าที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง ตรวจสอบสกัดกั้นผู้มีอิทธิพลค้าไม้ ลักลอบเข้า ไปตัดไม้ทำลายป่า และปลูกป่าทดแทนพื้นที่ โดยหน่วยเฉพาะกิจสงขลาพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติการในทุกภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง

          จากนั้น พลตรี ศานติ ศกุลตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ได้พบปะกำลังพลของที่บัญชาการทางยุทธวิธีด้านป่าไม้ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 43 พร้อมกล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ทุกนายมุ่งมั่น ตั้งใจ รักษาป่าผืนสุดท้ายให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมได้มอบของที่ระลึกให้แก่กำลังพล ก่อนเดินทางขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนทางอากาศ บินสำรวจพื้นที่ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม ซึ่งมีจำนวนเนื้อที่ป่าประมาณ 148,675 ไร่ มีป่าทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ ป่าดิบชื้น, ป่าพรุ, ป่าชายหาด และป่าชายเลนครอบคลุมพื้นที่อำเภอจะนะและอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจพื้นที่ป่าถูกบุกรุก เตรียมการวางแผนการปฏิบัติงานปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 5

ความคิดเห็น