วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.) ได้จัดทำโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้วัด และพระสงฆ์สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ในการรณรงค์หาพระสงฆ์ และเชิญชวนประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ร่วมอุปสมบท เพื่อจำพรรษาวัดในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน ๒๕๐ รูป

 26 มิ.ย. 2563 12:00 น.    เข้าชม 454

          ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.) ได้จัดทำโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้วัด และพระสงฆ์สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ในการรณรงค์หาพระสงฆ์ และเชิญชวนประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ร่วมอุปสมบท เพื่อจำพรรษาวัดในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน ๒๕๐ รูป

          กำหนดการจัดอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดพร้อมกันในพื้นที่ จชต. วันที่ ๔ ก.ค. ๖๓ ดังนี้

  • ๑. พื้นที่ จ. ยะลา จัดที่ วัดเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา
  • ๒. พื้นที่ จ.ปัตตานี จัดที่ วัดมุจลินทวาปีวิหาร ต.ตุยง อ.หนองจิก
  • ๓. พื้นที่ จ.นราธิวาส จัดที่ วัดประชุมชลธารา ต./อ.สุไหงปาดี
  • ๔. พื้นที่ จ.สงขลา จัดที่ วัดนาทวี ต./อ.นาทวี

ความคิดเห็น