วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564

หมอเดินเท้า...ทุกก้าวเพื่อประชาชน

 25 มิ.ย. 2563 12:15 น.    เข้าชม 191

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อสอบถามปัญหาด้านสุขภาพ รวมทั้งได้แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19, การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากไข้มาลาเรีย พร้อมทั้งได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่บ้านลีแต ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในด้านสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          การจัดทีมแพทย์ชุดหมดเดินเท้า เพื่อเข้าเยี่ยมเยียนเพื่อทำการตรวจรักษา ให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนอย่างเข้าถึงได้ทั่วทุกพื้นที่และยังเป็น การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน ซึ่งแต่ละครั้งที่ชุดหมอเดินเท้าเข้าไปพบผู้ป่วยในโครงการ ก็จะได้มีโอกาสพูดคุย สอบถามสารทุกข์สุขดิบของประชาชนในพื้นที่บริเวณที่เดินทางเข้าไปรักษาอีกด้วย

          สำหรับบรรยากาศสภาพแวดล้อมการลงพื้นที่ของหมอเดินเท้า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ดูมีความสุข ประชาชนในพื้นที่ต่างเต็มไปด้วย รอยยิ้ม น้ำใจไมตรี และ ความเข้มแข็ง ในขณะเดียวกัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ยังได้จัดกำลังพล ร่วมกับ บุคคลการทางการศึกษา ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่ ก่อนการเปิดภาคเรียนใน 1 ก.ค.63 นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาในเขตพื้นที่ อำเภอยะหา และ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ความคิดเห็น