วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564

ดูแล ทุกข์ สุข ของประชาชน คือหน้าที่ของเรา

 28 มิ.ย. 2563 14:03 น.    เข้าชม 144

          ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข พบปะเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่ บ.ป่าหวัง ม.1 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งป่วยเป็นโรค “ชิคุนกุนยา” พร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น อีกทั้ง ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ,วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับ ประชาชน ในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้

ความคิดเห็น