วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567

บูรณาการร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตชายแดนใต้

 4 พ.ย. 2562 10:53 น.    เข้าชม 1432

          เมื่อวันที่ (3 พฤศจิกายน 2562) เวลา 15.30 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ สมาชิกวุฒิสภา และ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่นเฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณสุเมธ สุขพันธ์โพธาราม เป็นประธานกรรมการ ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการที่ทาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลักดันให้เป็นเมืองต้นแบบ มีเป้าหมายหลักที่สำคัญในการจัดตั้งโรงงานคือ ต้องการสร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีอาชีพ มีรายได้ โดยในอนาคตอันใกล้จะมีการผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นจำนวนมาก เพื่อส่งออกจำหน่ายไปยังประเทศอเมริกา และในแถบยุโรป ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และฟื้นฟูชีวิตความความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และทางอ้อม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          โดยโรงงานแห่งนี้ จะมีความต้องการและสามารถรองรับคนงานได้กว่า 2,500 คน ปัจจุบันมีคนงาน 60 คน ที่เป็นคนในพื้นที่ และยังคงรับสมัครเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นจะส่งผลให้มีผู้ว่างงานน้อยลง และในขณะเดียวกันทุกภาคส่วนได้มีการดำเนินการในหลาย ๆ ด้านทั้งในส่วนของการลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดอบรมให้ความรู้ จัดหาแรงงานในพื้นที่ ตลอดจนการขนส่งการลำเลียงสินค้า ถือเป็นความร่วมมือกันเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต และกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความเจริญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ความคิดเห็น